Salarisadministratie

De regelgeving op dit gebied is complex en sterk aan veranderingen onderhevig. Belangrijk is dat uw werknemers, die mede de basis vormen van uw bedrijf, weten dat hun nettoloon op de juiste wijze is berekend. Een salaris omvat o.a.:

  • alle zaken van loonstrook tot en met de jaaropgaven voor uw werknemers, de periodieke electronische aangifte van de loonheffing, opgaven aan pensioeninstanties enz.
  • ad-hoc berekeningen van nettoloon en/of loonkosten
  • invullen formulieren/jaaropgaven verzekeringen en arbodiensten; ziek- en herstelmeldingen etc.
  • aangeven van fiscale (on-)mogelijkheden in de beloningsfeer
  • het begeleiden van een boekenonderzoek door de belastingdienst
  • et cetera