Welkom bij De Vries&Nell Maarn Accountancy

De Vries&Nell Maarn Accountancy is een zelfstandig opererend accountantskantoor te Maarn waarin één accountant werkzaam is. Daarnaast beschikt mijn kantoor over een uitgebreid netwerk van externe specialisten.

Al ruim 50 jaar houdt De Vries&Nell zich bezig met werkzaamheden op het terrein van administratie, accountancy, belastingen, automatisering, advisering en ondersteuning ten behoeve van haar cliënten die overwegend behoren tot de groep van MKB-ondernemingen en vrije beroepen. Belangrijk voor u is dat u één aanspreekpunt heeft. Na overleg met u worden andere externe deskundigen ingeschakeld. Bij dit alles staat persoonlijke betrokkenheid en uw belang van u voorop.
Door deze betrokkenheid en de aanwezige kennis en ervaring van de diverse genoemde vakgebieden, is De Vries & Nell Maarn Accountancy voor menige ondernemer of controller zowel een vertrouwenspersoon als klankbord.

Als particulier kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting profiteren van de opgedane ervaringen en beschikbare fiscalisten. Meer weten over onze diensten? Klik dan in het menu op ‘dienstverlening‘ of neem direct contact met mij op!

Mijn dienstverlening is onder te verdelen in de vakgebieden accountancy, administratieve dienstverlening, internetboekhouden, salarisadministratie, juridische zaken, fiscaliteit en advisering. Juist door mijn ervaring en expertise kan ik u door onze directe betrokkenheid op allerhande deelterreinen op maat bijstaan. Uit ervaring weet ik dat u als ondernemer veel ad-hoc vragen hebt, waar u vaak direct antwoord op wilt hebben.

Ik kan u ook op het persoonlijke vlak adviseren op het terrein van financiële planning met ondersteuning van adviseurs uit mijn netwerk. Dit kan gebaseerd zijn op allerlei uitgangspunten, zoals toetsen of uw oudedagsvoorziening voldoende is, het optimaliseren van vermogensoverdracht naar bijvoorbeeld uw (klein)kinderen met de minste belastingdruk enzovoort.

Waarom kiezen voor een MKB-accountant?