Advisering en ondersteuning

Een andere zeer belangrijke peiler in mijn beroep is het u in vertrouwelijke sfeer adviseren over allerhande voor u belangrijke vraagstukken. Juist omdat ik u en uw bedrijf door en door kennen, kan ik gerichte adviezen op maat verstrekken. Voor zeer gespecialiseerde adviezen kan ik terugvallen op een netwerk van externe deskundigen. Ik raadpleeg hen ook regelmatig voor een second opinion, zodat ik er zeker van zijn dat ik u optimaal adviseer.

Bij advisering en ondersteuning denk ik o.a. aan:

  • Bijstand bij aan- / verkoop van uw bedrijf
  • Optimaliseren van uw bedrijfsstructuur om fiscale redenen of, last but not least, voor opvolgingsdoeleinden
  • Toekomst
  • Toe- en uittreden van vennoten
  • Daarnaast kunnen wij u ook op het persoonlijke vlak adviseren op het terrein van financiële planning. Dit kan gebaseerd zijn op allerlei uitgangspunten, zoals toetsen of uw oudedagsvoorziening voldoende is, het optimaliseren van vermogensoverdracht naar bijvoorbeeld uw (klein)kinderen met de minste belastingdruk enzovoort.